Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2016 <<<

NAPÍŠTE NÁM <<<
[Vaše otázky a požiadavky]

 

 

Archív
-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010
-2009
-2008
-2007
-2006
-2005
-2004
-2003
-2002
-2001

 

ADRESA
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír Pažitka
Plavecký Štvrtok 476
900 68

 

Mobil
0905/433 274
0903/406 032
Telefón
034/77 47 800
Fax
034/77 47 801


E-mail


Web
www.managementservice.sk

 

Zapísaný v ŽR
pod č.:106 884

IBAN:SK5352000000000000654434
 © WebMASTER

 
 
AKTUÁLNA PONUKA
[28. 5. 2016]
 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (3x2) <<<
   [16-17. 5. | 30-31. 5. | 7. a 10. 6. 2016, Bratislava] Škultétyho 1, Dom techniky

 

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI V STAVEBNÍCTVE <<< .
   [18. 5. 2016, Zvolen] Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
   [6. 6. 2016, Bratislava] Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko

 

DPH V STAVEBNÍCTVE A ÚČTOVANIE PROBLEMATIKY V PRÍKLADOCH <<<
   [3. 6. 2016, Košice] Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum .

 

PROBLÉMY ÚČTOVANIA NAJMÄ Z DAŇOVÉHO HĽADISKA <<<.
   [8 a 9. 6. 2016, Bratislava] Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
   [12. a 13. 9. 2016, Košice] Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
   [28. a 29. 9. 2016, Žilina] Vysokoškolákov 4, Dom techniky
   [11. a 12. 10. 2016, Zvolen] Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

 

AKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV <<<.
   [15. 6. 2016, Zvolen] Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
   [16. 6. 2016, Košice] Južná trieda 10, HOTELOVÁ AKADÉMIA
   [17. 6. 2016, Žilina] Vysokoškolákov 4, Dom techniky
   [21. 6. 2016, Bratislava] Škultétyho 1, Dom techniky

 

KONZULTAČNÉ FÓRUM K PROBLÉM. ÚČT. A ZDAŇ. ZA ROK 2015 <<<
   [ZMENA 2016, Žilina] Vysokoškolákov 4, Dom techniky
   [ZMENA 2016, Košice] Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
    NA TERMÍNOCH SA PRACUJE !!!

 
<<<
  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POMÔCKY <<<
• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2015 - aktuality
 
  PREDAJ EKONOMICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV
 
     
PRIPRAVUJEME  
  ( Na akuálne školenia sa prihláste "Záväznou prihláškou" - v programe hore )  
 

• INVENTARIZÁCIA
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• DAŇOVÝ ŠPECIALISTA FIRMY
     4x2 dni, kurz

Predbežná
prihláška
 

• OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV
     3x2 dni, intenzívny kurz

Predbežná
prihláška
 

• PROBLÉMY ÚČTOVANIA NAJMÄ
    Z DAŇOVÉHO HĽADISKA
     2 dni, školenie

Predbežná
prihláška
 

• DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• ODPISOVANIE MAJETKU
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• ZÁKONNÍK PRÁCE - KOMPLEXNÝ VÝKLAD
     2 dni, školenie

Predbežná
prihláška
 

• ZÁKONNÍK PRÁCE - ZMENY A AKTUÁLNE PROBLÉMY
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• COLNÉ PREDPISY
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• STAVEBNÝ ZÁKON
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška
 

• RACIONALIZÁCIA A NORMOVANIE PRÁCE
     5x2 dni, kurz

Predbežná
prihláška
 

• KATASTRÁLNY ZÁKON
     1 deň, školenie

Predbežná
prihláška