Home20022003Management ServiceE-mail
             
 

PRIHLÁSTE
SA NA NAŠE ŠKOLENIE
S
10% ZĽAVOU
 


AKTUÁLNE TERMÍNY NÁJDETE V PONUKE ŠKOLENÍ NA ROK 2004

   
           


Ponuka školení z roku 2003

   
DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
1.

Daňový špecialista firmy
(kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom)

• od 14. a 15. 4. 2003, Bratislava, Ružová dolina 27, ÚEOS KOMERCIA
      [ ... 28. a 29. 4., 12. a 13. 5., 26. a 27. 5.]
• od 15. a 16. 5. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
      [ ... 29. a 30. 5., 12. a 13. 6., 26. a 27. 6.]
• od 29. a 30. 9. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
      [ ... 13. a 14. 10., 27. a 28. 10., 10. a 11. 11.]

Lektori: Ing. Ján Minársky, Ing. Ondrej Baláž, JUDr. Patrik Benčík

   
   
2.

Novelizácie zákonov
o daniach z príjmov PO a DPH v roku 2003

(1 deň, školenie)

• 16. 1. 2003, Trenčín, Študentská 1, Trenčianska univerzita A.Dubčeka
• 17. 1. 2003, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 27. 1. 2003, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 28. 1. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 29. 1. 2003, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 4. 9. 2003, Trenčín, Študentská 2, Trenčianska univerzita
• 5. 9. 2003, Dolný Kubín, Kukučinova 1, Hotel PARK
• 8. 9. 2003, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 11. 9. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 12. 9. 2003, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 16. 9. 2003, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 18. 9. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 19. 9. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 29. 10. 2003, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektor: Ing. Ján Minársky / Ing. Bohumil Opeta

   
   
3.

Daňová závierka roku 2002 a novelizácia
zákona o dani z príjmov PO k 1.1.2003

(1 deň, školenie)

• 6. 2. 2003, Bratislava, Ružová dolina 27, ÚEOS KOMERCIA
• 10. 2. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 24. 2. 2003, Trenčín, Študentská 2, Trenčianska univerzita
• 27. 2. 2003, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 28. 2. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektor: Ing. Ján Minársky

   
   
4.

Daňová závierka a novelizácie
zákonov o dani z príjmov FO a DPH k 1.1.2003

(1 deň, školenie)

• 11. 1. 2003, Malacky, Stupavská ul., Reštaurácia KORUNA
• 25. 1. 2003, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: Ing. Ján Minársky

   
   
5.

Odpisovanie dlhodobého majetku,
zmeny platné k 1. 1. 2003

(1 deň)

• 6. 3. 2003, Bratislava, Ružová dolina 27, ÚEOS KOMERCIA
• 11. 3. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 12. 3. 2003, Košice, Jedlíkova 4, Kultúrnospoločenské centrum
• 13. 3. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky

Konzultanti:
Ing. Ján Minársky - dane,
Ing. Ondrej Baláž - účtovníctvo

   
   
6+7.

Nová účtová osnova a účtovné predpisy
pre podnikateľov platné v roku 2003

(1 deň, školenie)

• 9 . 1. 2003, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 10. 1. 2003, Trenčín, Študentská 2, Trenčianska univerzita
• 13. 1. 2003, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 14. 1. 2003, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 31. 1. 2003, Bratislava, Ružová dolina 27, ÚEOS KOMERCIA
• 4. 2. 2003, Dolný Kubín, Kukučinova 1, Hotel PARK
• 5. 2. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 17. 2. 2003, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 18. 2. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 21. 2. 2003, Prešov, Nám. mieru 2, Okresný úrad
• 25. 2. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 19. 5. 2003 Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 20. 5. 2003 Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 9. 6. 2003 Bratislava, Ružová dolina 27, ÚEOS

Lektor: Ing. Ondrej Baláž


   
   
8.

Aktuálne problémy účtovania
V sústave podvojného účtovníctva podnikateľov
(1 deň, školenie)

 


   
   
9.

Problémy účtovania
najmä z daňového hľadiska

(2 dni, školenie)

• 22. a 23. 9. 2003, Bratislava, Mliekárenská 10, SZVD Bratislava
• 9. a 10. 10. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 20. a 21. 10. 2003, Trenčín, Študentská 2, Trenčianska univerzita
• 6. a 7. 11. 2003, Lučenec, Vajanského 2829, Hotel PELIKÁN
• 20. a 21. 11. 2003, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 27. a 28. 11. 2003, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektori: Ing. Ján Minársky, Ing. Ondrej Baláž


   
   
10.

NOVÝ ZÁKON o daniach z príjmov
(1 deň, školenie)

• 14. 11. 2003, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 1. 12. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 2. 12. 2003, Dolný Kubín, Kukučinova 1, Hotel PARK
• 3. 12. 2003, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN,
• 4. 12. 2003, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 8. 12. 2003, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 10. 12. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 11. 12. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 12. 12. 2003, Trenčín, Študentská 2, Trenčianska univerzita
• 17. 12. 2003, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: Ing. Ján Minársky / Ing. Bohumil Opeta   
   
11.

Daň z pridanej hodnoty
(1 deň, školenie)

• 10. 4. 2003, Dolný Kubín, Kukučinova 1, Hotel PARK
• 23. 4. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 14. 5. 2003, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 21. 5. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 6. 6. 2003, Bratislava, Ružová dolina 27, ÚEOS KOMERCIA
• 10. 6. 2003, Trenčín, Študentská 2, Trenčianska univerzita
• 18. 6. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektior: Ing. Ján MINÁRSKY

   
   
   
PRACOVNÉ PRÁVO
 
   
1.

Novelizácia zákonníka práce
(právne účinná od 1.7.2003)

(1 deň, školenie)

• 20. 1. 2003 Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 21. 1. 2003 Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

• 2. 6. 2003, B. Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 3. 6. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 4. 6. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 16. 6. 2003, Prešov, Nám. mieru 2, Okresný úrad
• 20. 6. 2003, Trenčín, Študentská 2, TU A. Dubčeka
• 23. 6. 2003, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 24. 6. 2003, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 30. 6. 2003, Senica, Námestie oslobodenia, Hotel BRANČ
• 14. 7. 2003, Dolný Kubín, Kukučinova 1, Hotel PARK
• 15. 7. 2003, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 26. 9. 2003 Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: JUDr. Marián Polakovič


   
   
2.

Právne problémy v podnikaní
pre neprávnikov

(1 deň, školenie)

• 17. 3. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 18. 3. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektor: JUDr. Patrik BENČÍK


   
   
3.

Aktuálne problémy v
novelizovanom zákonníku práce

(1 deň, školenie)

• 19. 11. 2003, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 24. 11. 2003, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 25. 11. 2003, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 15. 12. 2003, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 16. 12. 2003, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: JUDr. Marián Polakovič   
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
1. Školenia podľa vlastného výberu
vo vlastnej firme
   
2. Výroba a kopírovanie tlačív
  - od formátu A5 po B3
- jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)
   
3. Výuka jazykov (individuálne i v skupinách)
  - Angličtina
- Slovenčina pre cudzincov
   
   
   
VAŠE POŽIADAVKY
 
   

  Napíšte nám :
Radi by sme sa dozvedeli
aké témy či okruhy tém,
okrem vyššie uvedených
by Vás ešte zaujímali.
 
   
     
    Vaša adresa :
    E-mail
     
Ďakujeme  
     Home20022003Management ServiceE-mail