Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení z roku 2004

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2005 <<<

 

Ponuka školení z roku 2004

 

 

 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• 13. a 14. 9. | 27. a 28. 9. | 4. a 5. 10. | 18. a 19. 10. 2004
   Bratislava, Ružová dolina 27, Obvodný úrad (býv. ÚEOS)

Lektori: Ing. Bohumil Opeta, Ing. Ondrej Baláž, JUDr. Patrik Benčík

   
   
2. Daňová závierka právnických osôb za rok 2003
a dapad nového zákona o daniach z príjmov na daňovú závierku

[1 deň, školenie]
 


• 12. 1. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 13. 1. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 26. 1. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 29. 1. 2004, Trenčín, Študentská 1, Trenčianska univerzita
• 5. 2. 2004, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 6. 2. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 12. 2. 2004, Dolný Kubín, Radlinského 1739/21, Hotel PARK
• 13. 2. 2004, Prešov, Mierové námestie 2, Obvodný úrad Prešov
• 23. 2. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 26. 2. 2004, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 27. 2. 2004, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: Ing. Ján Minársky alebo Ing. Bohumil Opeta

   
   
3. DAŇOVÉ PRIZNANIE a nový zákon o DANI Z PRÍJMOV
FYZICKÝCH OSÔB

[1 deň, školenie]
 


• 17. 1. 2004, Malacky, Stupavská ul., Reštaurácia KORUNA
• 31. 1. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: Ing. Ján Minársky

   
   
4. Nový zákon o DPH - Pre starých platiteľov
[1 deň, školenie]
 


• 5. 3. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 9. 3. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 11. 3. 2004, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 12. 3. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 7. 4. 2004, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 15. 4. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 16. 4. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 19. 4. 2004, Prešov, Mierové námestie 2, Obvodný úrad Prešov
• 20. 4. 2004, Dolný Kubín, Radlinského 1739/21, Hotel PARK
• 21. 4. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 29. 4. 2004, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 30. 4. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 6. 5. 2004, Trenčín, Študentská 1, Trenčianska univerzita
• 13. 5. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 14. 5. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 17. 5. 2004, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 18. 5. 2004, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 19. 5. 2004, Prešov, Nám. mieru 3, Krajský úrad Prešov
• 21. 5. 2004, Dolný Kubín, Radlinského 1739/21, Hotel PARK
• 31. 5. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 1. 6. 2004, Nitra, Tr. A. Hlinku 38, Študentský domov A. Bernoláka
• 10. 6. 2004, Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s. (ZK MERINA)
• 11. 6. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS

Lektor: Ing. Ján Minársky alebo Ing. Bohumil Opeta

   

  Nový zákon o DPH - Podrobný výklad
[2 dni, školenie]
 


• 27. a 28. 5. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 3. a 4. 6. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 16. a 17. 6. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 28. a 29. 6. 2004, Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s. (ZK MERINA)

Lektor: Ing. Ján Minársky

   
   
5. Účtovná závierka a účtovná uzávierka za rok 2003
pre účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov

[1 deň, školenie]
 


• 14. 1. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 16. 1. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 19. 1. 2004, Trenčín, Študentská 1, Trenčianska univerzita
• 20. 1. 2004, Dolný Kubín, Radlinského 1739/21, Hotel PARK
• 21. 1. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 2. 2. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 9. 2. 2004, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 10. 2. 2004, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 16. 2. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 17. 2. 2004, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: Ing. Ondrej Baláž

   
   
6. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 


• 1. 3. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 2. 3. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 8. 3. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 15. 3. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 16. 3. 2004, Košice, Jedlíkova 4, Kultúrnospoločenské centrum

Lektor: Ing. Ondrej Baláž

   
   
7. Podvojné účtovníctvo
pre prechádzjúcich z jednoduchého účtovníctva

[intenzívny kurz 3 x 2 dni]
 


• 26. a 27. 4. | 3. a 4. 5. | 10. a 11. 5. 2004
   Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 7. a 8. 6. | 14. a 15. 6. | 21. a 22. 6. 2004
   Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum


Lektor: Ing. Ondrej Baláž

   
  Podvojné účtovníctvo - systém vedenia
[intenzívny kurz - 6 dní / 2 x 3 dni, resp. 3 x 2 dni]
 


• 20. - 22. 9. | 11. - 13. 10. 2004
   Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 30. 9. a 1. 10. | 7. a 8. 10. | 14. a 15. 10. 2004
   Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond

Lektorky: Ing. Zuzana KUBAČKOVÁ alebo Ing. Magdaléna JANUROVÁ

   
   
8. Prechod z jednoduchého účtovníctva na
podvojné účtovníctvo

[1 deň, školenie]
 


• Nerealizovalo sa

   
   
9. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
[2 dni, školenie]
 


• 28. a 29. 10. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 4. a 5. 11. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 11. a 12. 11. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 18. a 19. 11. 2004, Banská Bystrica, Národná 11, Národný dom

Lektori: Ing. Bohumil Opeta, Ing. Ondrej Baláž

   
   
10. Účtovná závierka a účtovná uzávierka pre podnikateľov
v roku 2004 a novelizácia zákona o účtovníctve
od 1. 1. 2005

[2 dni, školenie]
 


• 1. 12. 2004. Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 2. 12. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: Ing. Ondrej Baláž

   
   
11. Daň z príjmov právnických osôb
a daňové priznanie za rok 2004

[2 dni, školenie]
 


• 29. 11. 2004, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 30. 11. 2004, Trenčín, Študentská 1, Trenčianska univerzita
• 6. 12. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 7. 12. 2004, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: Ing. Michal BORODOVČÁK

   
   
12. Aktuálne a najčastejšie diskutované problémy
dane z príjmov a DPH a zásadné zmeny vo väzbe
na ich novely od 1. 1. 2005

[2 dni, školenie]
 


• 9. 12. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 10. 12. 2004, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: Ing. Bohumil OPETA

   
   
   

 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1. ZÁKONNÍK PRÁCE - aktuálne zmeny a problémy
[1 deň, školenie]
 


• 19. 2. 2004, Trenčín, Študentská 1, Trenčianska univerzita
• 20. 2. 2004, Prešov, Mierové námestie 2, Obvodný úrad Prešov
• 23. 4. 2004, Bratislava, Mliekárenská 10, SZVD
• 24. 5. 2004, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 25. 5. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 24. 6. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 25. 6. 2004, Prešov, Nám. mieru 2, Krajský úrad Prešov


Lektor: JUDr. Marián Polakovič

   
  ZÁKONNÍK PRÁCE
komplexný výklad v aktuálnom znení


[2 dni, školenie]
 


• 16. a 17. 9. 2004, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 21. a 22. 10. 2004, Banská Bystrica, ČSA 25, Jednotný majetkový fond
• 24. a 25. 11. 2004, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektor: JUDr. Marián Polakovič

   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 

 

 

2. Výroba a kopírovanie tlačív
  - od formátu A5 po B3
- jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)
   
   
   

 Top ^