Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení z roku 2005

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2006 <<<

 

Ponuka školení z roku 2005

 

 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• 4. a 5. 4. | 11. a 12. 4. | 2. a 3. 5. | 16. a 17. 5. 2005
   Košice, ZRUŠENÉ !!!
• 9. a 10. 5. | 30. a 31. 5. | 6. a 7. 6. | 20. a 21. 6. 2005
   Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 5. a 6. 9. | 12. a 13. 9. | 3. a 4. 10. | 17. a 18. 10. 2005
   Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 7. a 8. 11. | 14. a 15. 11. | 28. a 29. 11. | 5. a 6. 12. 2005
   Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektori: Ing. Bohumil Opeta, Ing. Ľudmila Poláčeková , JUDr. Patrik Benčík

   
   
2. Daň z príjmov právnických osôb
a spracovanie daňového priznania za rok 2004

[1 deň, školenie]
 


• 17. 1. 2005, Banská Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 18. 1. 2005, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 27. 1. 2005, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 31. 1. 2005, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: Ing. Ján Minársky alebo Ing. Bohumil Opeta

   
   
3. Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2004
a zmeny pre rok 2005

[1 deň, školenie]
 


• 22. 1. 2005, Malacky, Stupavská ul., Reštaurácia KORUNA
• 29. 1. 2005, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: Ing. Ján Minársky

   
   
4. Daň z pridanej hodnoty po 1. 1. 2005
a daňové priznanie dani z príjmov právnických osôb

[1 deň, školenie]
 


• 10. 2. 2005 Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 14. 2. 2005 Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 15. 2. 2005 Prešov, Mierové námestie 2, Obvodný úrad Prešov
• 17. 2. 2005 Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 7. 3. 2005 Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 8. 3. 2005 Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s.
• 14. 3. 2005 B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 15. 3. 2005 Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.

Lektor: Ing. Bohumil Opeta

   
   
5. Podvojné účtovníctvo
[intenzívny kurz]
 


• 2. - 4. 5. | 16. - 18. 5. 2005 Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 21. a 22. 11. | 1. a 2. 12. | 14. a 15. 12. 2005
   Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
   
6. Problémy účtovania
najmä z daňového hľadiska

[2 dni, školenie]
 


• 2. a 3. 6. 2005 Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 16. a 17. 6. 2005 B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 19. a 20. 9. 2005, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 29. a 30. 9. 2005, Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s.
• 6. a 7. 10. 2005, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 10. a 11. 10. 2005, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 13. a 14. 10. 2005, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 27. a 28. 10. 2005, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik alebo Ing. Tibor Pefčík alebo Ing. Ľudmíla Poláčeková

   
   
7. Účtovná závierka
[1 deň, školenie]
 


• 8. 12. 2005, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 9. 12. 2005, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik alebo Ing. Ľudmila Polačeková

   
   
8. Daňová závierka
[1 deň, školenie]
 


• 12. 12. 2005, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 13. 12. 2005, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: Ing. Bohumil Opeta

   
   
   


 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1. ZÁKONNÍK PRÁCE po vstupe do EÚ
a súviciace zákony

[1 deň, školenie]
 


• 24. 1. 2005, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 28. 1. 2005, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ


Lektor: JUDr. Marián Polakovič

   
   
2. Nový zákon č. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a aktuálne problémy v pracovnom práve

[1 deň, školenie]
 


• 17. 3. 2005 B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 18. 3. 2005 Žilina, ZRUŠENÉ !!!
• 18. 4. 2005 Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s.
• 19. 4. 2005 Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 28. 4. 2005 Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 29. 4. 2005 Prešov, Nám. mieru 2, Obvodný úrad Prešov
• 5. 5. 2005 Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 12. 5. 2005 Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 13. 5. 2005 Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektor: JUDr. Marián Polakovič

   
   
3. Ochrana osobných údajov
[1 deň, školenie]
 


• 27. 5. 2005 Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 9. 6. 2005 B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 10. 6. 2005 Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 14. 6. 2005 Nitra, Slančíkovej 2, SPŠ potravinárska
• 28. 6. 2005 Bratislava, Trnavské mýto 1, Istropolis
• 8. 9. 2005 Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 9. 9. 2005 Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 25. 10. 2005, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum


Lektorka: JUDr. Marián Polakovič alebo JUDr. Radoslava Drabšinová alebo JUDr. Monika Mosejová

   
   
   
4. Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.,
a zákony o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní,
o ochrane osobných údajov a o archívoch a registratúrach

[1 deň, školenie]
 


• 23. 6. 2005 Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 24. 6. 2005, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN


Lektor: JUDr. Marián Polakovič

   
   
   
5. Ochrana osobných údajov, nelegálna práca,
nelegálne zamestnávanie a zákonník práce

[1 deň, školenie]
 


• 14. 9. 2005 Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 16. 9. 2005 Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s.
• 26. 9. 2005, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 27. 9. 2005, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 24. 11. 2005, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 25. 11. 2005, Prešov, Reimanova 9, RPIC Prešov
• 16. 12. 2005, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev


Lektor: JUDr. Marián Polakovič


 

 

   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 

 

 

2. Výroba a kopírovanie tlačív
  - od formátu A5 po B3
- jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)
   
   
   

 Top ^