Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení na rok 2006

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2007 <<<

 

Ponuka školení z roku 2006

 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• 15. a 16. 5. | 29. a 30. 5. | 5. a 6. 6. | 19. a 20. 6. 2006
   Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 11. a 12. 9. | 2. a 3. 10. | 16. a 17. 10. | 30. a 31. 10. 2006
   Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 9. a 10. 10. | 19. a 20. 10. | 6. a 7. 11. | 20. a 21. 11. 2006
   Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektori: Ing. Z. Kováčová, Ing. Z. Jablonková, Ing. V. Kaletová, Ing. D. Miháliková, JUDr. P. Benčík

   
   
2. Daňová závierka právnických osôb
a spracovanie daňového priznania za rok 2005

[1 deň, školenie]
 


• 16. 1. 2006, Trenčín, Študentská 2, TU A. Dubčeka
• 23. 1. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 30. 1. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 31. 1. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 13. 2. 2006, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 14. 2. 2006, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: Ing. Bohumil Opeta

   
   
3. Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2005
a zmeny pre rok 2006

[1 deň, školenie]
 


• 14. 1. 2006, Malacky, Bernolákova 1, Regionálne poradenské a informačné centrum
• 28. 1. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, SZVD

Lektor: Ing. Bohumil Opeta


   
   
4. Aktuálne problémy v DPH
vo väzbe na novely v DPH a dani z príjmov po 1.1.2006

[1 deň, školenie]
 


• 17. 1. 2006, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 2. 2. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 3. 2. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 16. 2. 2006, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 17. 2. 2006, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: Ing. Jozef Grežďo


   
   
5. DPH pri obchodovaní v EU
Aplikácia DPH vo väzbe na INCOTERMS
a colnú legislatívu vo firemnej praxi

[1 deň, školenie]
 


• 2. 3. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 3. 3. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 10. 4. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 11. 4. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: Ing. Bohumil Opeta


   
   
6. Účtovná závierka za rok 2005
pre účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov

[1 deň, školenie]
 


• 10. 1. 2006, Trenčín, Študentská 2, TU A. Dubčeka
• 11. 1. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 19. 1. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 20. 1. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 26. 1. 2006, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 27. 1. 2006, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik alebo Ing. Ľudmila Polačeková

   
   
7. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 


• 6. 3. 2006, Banská Bystrica, Robotnícka 6, STAVOPROJEKTA
• 7. 3. 2006, Košice, Jedlíkova 4, Kultúrnospoločenské centrum
• 13. 3. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 14. 3. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 5. 10. 2006, Trenčín, Pod Sokolicami 12, SOMER, a.s.
• 6. 10. 2006, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

Lektorka: Ing. Zdenka Kováčová


   
   
8. Podvojné účtovníctvo - systém vedenia
[intenzívny kurz, 3 x 2, resp. 2 x 3 dni]
 


• 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 2006, Banská Bystrica, Národná 5, Národný dom
• 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, SZVD
• 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS

Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
   
9. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
[2 dni, školenie]
 


• 1. a 2. 6. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 18. a 19. 9. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 28. a 29. 9. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 12. a 13. 10. 2006, Banská Bystrica, Národná 11, Národný dom

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik


   
   
10. Daňová závierka
[1 deň, školenie]
 


• 29. 11. 2006,
• 30. 11. 2006,
• 11. 12. 2006,
• 12. 12. 2006,

Lektor: Ing. Bohumil Opeta


   
   
11. Ročné zúčtovanie poistného
na verejné zdravotné poistenie

[1 deň, školenie]
 


• 9. 6. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: RNDr. Jozef MIHÁL


   
   
12. Ročné zúčtovanie poistného
na zdravotné poistenie

[1 deň, školenie]
 


• 9. 5. 2006, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTV
• 11. 5. 2006, Trenčín, Pod sokolicami 12, SOMER, a.s.
• 24. 5. 2006, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel Branč
• 26. 5. 2006, Banská Bystrica, Národná 11, Národný dom
• 12. 6. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 13. 6. 2006, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied

Lektorka: Ing. Jolana STRÝČKOVÁ


   
   
13. Účtovná a daňová závierka za rok 2006
[1 deň, školenie]
 


• 27. 11. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 1. 12. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 7. 12. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 8. 12. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik


   
   
14. Aktuálne zmeny a problémy v odpisovaní majetku,
leasingu a tvorbe rezerv

[1 deň, školenie]
 


• 4. 12. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektorka: Ing. Margita Makarová


   
   
15. Aktuálne zmeny a problémy v dani z príjmov PO,
podanie daňového priznania

[1 deň, školenie]
 


• 5. 12. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektorka: Ing. Margita Makarová

   
   
    PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1. ZÁKONNÍK PRÁCE
[1 deň, školenie]
 


• 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
2006, Senica, Námestie oslobodenia, Hotel BRANČ
2006, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
2006, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
2006, Prešov, Mierové nám. 2, Okresný úrad Prešov


Lektor: JUDr. Marián Polakovič


   
   
2. Racionalizácia a normovanie spotreby práce
[kurz 5 x 2 dni]
 


• 10. a 11. 3. | 24. a 25. 3. | 7. a 8. 4. | 21. a 22. 4. | 5. a 6. 5. 2006
   Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.

Lektor: Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc


   
   
3. Ochrana utajovaných skutočností
[1 deň, školenie]
 


• Bratislava

Lektor: Ing. Vladimír Benček, CSc


   
   
4. Ochrana osobných údajov
[1 deň, školenie]
 


• 20. 3. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 26. 4. 2006, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 27. 4. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 28. 4. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 22. 5. 2006, Senica, Námestie oslobodenia, Hotel BRANČ
• 23. 5. 2006, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 8. 6. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: JUDr. Marián Polakovič


   
   
5. Zákonník práce a ochrana osobných údajov
[1 deň, školenie]
 


• 23. 11. 2006, B. Bystrica, Národná 5, Národný dom, REŠTAURÁCIA
• 24. 11. 2006, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 30. 11. 2006, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektor: JUDr. Marián Polakovič

   
   
   

 

 

   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 

 

 

2. Výroba a kopírovanie tlačív
 


od formátu A5 po B3
jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

3. Predaj daňových a právnych informácií
 
ZMLUVY NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ V PODNIKANÍ (na CD) <<<
DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2002 - 2004 (na CD) <<<
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Top ^