Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení na rok 2007

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2008 <<<


   
 
Ponuka školení z roku 2007

 

  
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
  
  
1. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• 14. a 15. 5. | 28. a 29. 5. | 4. a 5. 6. | 18. a 19. 6. 2007
   Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS, s.r.o.
• 17. a 18. 9. | 1. a 2. 10. | 15. a 16. 10. | 29. a 30. 10. 2007
   Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 8. a 9. 10. | 18. a 19. 10. | 5. a 6. 11. | 19. a 20. 11. 2007
   Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektori: Ing. Z.Jablonková, Ing. Z.Kováčová, Ing. M.Makarová, Ing. M.Horvátová, JUDr. P.Benčík

  
  
2.Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v podvojnom
účtovníctve za rok 2006 a zmeny od 1. 1. 2007

[1 deň, školenie]
 


• 11. 1. 2007, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 16. 1. 2007, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN

Lektorka: Ing. Viera Kaletová

  
  
3.Aktuálne zmeny a problémy v dani z príjmov PO,
podanie daňového priznania

[1 deň, školenie]
 


• 19. 1. 2007, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 23. 2. 2007, Senica, Nám. oslobodenia 11, Hotel BRANČ

Lektorka: Ing. Zdenka Kováčová


  
  
4.Aktuálne zmeny a problémy v dani z príjmov PO,
podanie daňového priznania

[1 deň, školenie]
 


• 29. 1. 2007, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektorka: Ing. Margita Makarová


  
  
5.Zdaňovanie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
na konci roka 2006 a od 1. 1. 2007

[1 deň, školenie]
 


• 22. 1. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum
• 23. 1. 2007, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 19. 2. 2007, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 26. 2. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektorka: Ing. Valika Jarinkovičová


  
  
6.Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2006
a zmeny v roku 2007

[1 deň, školenie]
 


• 24. 1. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

Lektorka: Bc. Zuzana Mistríková


  
  
7.Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2006
a zmeny pre rok 2007

[1 deň, školenie]
 


• 13. 1. 2007, Malacky, Bernolákova 1A, INKUBÁTOR, n.o.
• 27. 1. 2007, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• PRESUNUTÉ NA 26.2.2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektorka: Svetlana Fajglová


  
  
8.Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 


• 1. 3. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 2. 3. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 6. 3. 2007, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev

Lektorka: Ing. Zdenka Kováčová


   
   
9. Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti za rok 2006
a zmeny v roku 2007

[1 deň, školenie]
 


• 20. 2. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 28. 2. 2007, Trenčín, Pod Sokolicami 12, SOMER a.s.

Lektorka: Ing. Viera Mezeiová


  
  
10. Aktuálne problémy v DPH
[1 deň, školenie]
 


• ----

Lektor:


  
  
11. Aplikácia DPH vo väzbe na INCOTERMS
a colnú legislatívu vo firemnej praxi

[1 deň, školenie]
 


• ----

Lektor:


  
  
12. Podvojné účtovníctvo - systém vedenia
[intenzívny kurz, 3 x 2, resp. 2 x 3 dni]
 


• [6-7. 9. | 4-5. 10. | 8-9. 11. 2007], Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

Lektor: Ing. Viera Kaletová


  
  
13. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
[1 deň, školenie]
 


• 14. a 15. 6. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 13. a 14. 9. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 27. a 28. 9. 2007, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 11. a 12. 10. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik


  
  
14. Účtovná a daňová závierka za rok 2007
[1 deň, školenie]
 


• 27. 11. 2007, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 30. 11. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

• 10. 12. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 11. 12. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik

  
  
  


 PRACOVNÉ PRÁVO
  
  
1. Novelizovaný zákonník práce
s účinnosťou od 1. 9. 2007

[1 deň, školenie]
 


• 16. 3. 2007, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 20. 3. 2007, Trenčín, Pod Sokolicami 12, SOMER a.s.
• 21. 3. 2007, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 22. 3. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 17. 5. 2007, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 18. 5. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 23. 5. 2007, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 24. 5. 2007, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ

• 11. 7. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 12. 7. 2007, Nové Zámky, T.G. Masaryka 31, ROYAL RESTORANT
• 24. 7. 2007, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 25. 7. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 26. 7. 2007, Lučenec, Vajanského 2928, Hotel PELIKÁN
• 15. 8. 2007, Levice, Sv. Michala 4, Hotel ATOM
• 16. 8. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 17. 8. 2007, Prešov, Námestie mieru 2, Obvodný úrad
• 23. 8. 2007, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 24. 8. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 27. 8. 2007, Senica, Námestie oslobodenia 11, Hotel BRANČ
• 22. 11. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 23. 11. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektor: JUDr. Marián Polakovič


  
  
2.Racionalizácia a normovanie práce
[1 deň, školenie]
 


• ----

Lektor: Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc


  
  
3.Katastrálny zákon, jeho uplatňovanie v praxi
a pripravované zmeny

[1 deň, seminár]
 


• 25. 1. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

Lektorka: Mgr. Marta Koprdová


  
  
4. Stavebný zákon, jeho uplatňovanie v praxi
a pripravované zmeny

[1 deň, seminár]
 


• 26. 1. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 22. 2. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektorky: Mgr. Mária Zászlósová a Ing. Želmíra Kalinová


  
  
5.Oceňovanie a riadenie stavebných a montážnych prác
[1 deň, seminár]
 


• ----

Lektor: Ing. Oliver Časnocha


  
  
6.Aktuálne a pripravované zmeny v colných predpisoch
v roku 2007

[1 deň, seminár]
 


• 9. 2. 2007, Bratislava, Mliekárenská 10, Slovenský zväz výrobných družstiev
• 20. 4. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrno-spoločenské centrum

Lektor: Bc. Tibor Vojtko


  
  
7. Nové aspekty zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v praxi a elektronické verejné obstarávanie

[1 deň, školenie]
 


• 3. 4. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

Lektorka: JUDr. Helena Karageorgievová


  
  
8.ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2007
Zákony o odpadoch, ochrane ovzdušia, vôd, krajiny a prírody
- aktuálna legislatíva a pripravované zmeny

[2 dni, školenie]
 


• ----

Lektori: Ing. P.Gallovič, Ing. B.Rosa, JUDr. A.Krajčiová, Ing. E.Gašperíková, RNDr. A.Jusková


   
   
9. Ochrana osobných údajov, euronovela zákona,
jeho dodržiavanie a uplatňovanie v praxi

[1 deň, seminár]
 


• 8. 2. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky


   
   
10. Ochrana osobných údajov v praxi
[1 deň, seminár]
 


• 21. 5. 2007, Nitra, Akademická 2, Slovenská akadémia vied
• 1. 6. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 25. 9. 2007, Bratislava, Junácka 6, Dom športu SZTK
• 23. 10. 2007, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 24. 10. 2007, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum


• 12. 2. 2008, Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky

   
   
   

   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 

 

 

2. Výroba a kopírovanie tlačív
 


od formátu A5 po B3
jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

3. Predaj daňových a právnych informácií
 


ZMLUVY NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ V PODNIKANÍ (na CD) <<<
DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2002 - 2004 (na CD) <<<

 

4. Študijné a pracovné pobyty v zahraničí
 


ŽIAK <<<
ŠTUDENT STREDNEJ ŠKOLY <<<
ŠTUDENT VYSOKEJ ŠKOLY <<<
NEŠTUDENT <<<

   
   
   
   
   
   
   

 Top ^