Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva counter

HOME > Ponuka školení z roku 2013

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2014 <<<

     
 
Ponuka školení z roku 2013
 
     
 
 
 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Inventarizácia
[1 deň, školenie]
 


• 6. 2. 2013, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 12. 2. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 13. 2. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 14. 2. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTSLektorka: Ing. Katarína Bučeková


   
   
2. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 
• 26. 2. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 27. 2. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 5. 3. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 6. 3. 2013, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt SlovenskoLektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
   
3. Daňové priznania fyzických osôb za rok 2012
s praktickými príkladmi

[1 deň, školenie]
 


• 2. 3. 2013, Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky

Lektorka: Ing. Ľudmila Hámošová


   
   
4. Ročné zúčtovanie dane z príjmov
zo závislej činnosti za rok 2012

[1 deň, školenie]
 


• 1. 3. 2013, Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky

Lektorka: Ing. Ľudmila Hámošová


   
   
5. Podvojné účtovníctvo - systém vedenia
[3x2 dni, intenzívny kurz]
 


• 20. a 21. 5. | 3. a 4. 6. | 17. a 18. 6. 2013, Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky

Lektorka: Ing. Eva Ročiaková


   
   
6. Daňové priznanie PO za rok 2012
[1 deň, školenie]
 


• 11. 3. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 14. 3. 2013, Bratislava, Nevädzova 5, UTAR - Technologcké centrum, s.r.o.


Lektorka: Ing. Margita Makarová


   
   
7. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


ODLOŽENÉ NA ROK 2014
• [16. a 17. 9. | 30. 9. a 1. 10. | 14. a 15. 10. | 28. a 29. 10. 2013]
   Bratislava, Mliekárenská 10, CPS


Lektori:


   
   
8. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
[2 dni, školenie]
 


• 12. a 13. 6. 2013, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 11. a 12. 9. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 26. a 27. 9. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 9. a 10. 10. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik


   
   
9. Účtovná a daňová závierka za rok 2013
[1 deň, školenie]
 


• 27. 11. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 28. 11. 2013, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 3. 12. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 4. 12. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektor: Ing. Vladimír Pastierik


   
   
10. Novela zákona o DPH
[1 deň, školenie]
 


• 7. 11. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 5. 12. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektori: Ing. Soňa Mokrášová a Ing. Vladimír Pastierik


   
   
11. Komplexný výklad zákona o DPH
[2 dni, školenie]
 


• 16. a 17. 10. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Elena Filipová


   
   
12. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2014
(Najčastejšie otázky z praxe)

[1deň, školenie]
 


• 26. 11. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Elena Filipová
 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1. Nový zákon o ochrane osobných údajov
[1 deň, školenie]
 


• 27. 6. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 28. 6. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 8. 7. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 9. 7. 2013, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 28. 10. 2013, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 29. 10. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 20. 1. 2014, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 21. 1. 2014, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky


   
   
2. Racionalizácia a normovanie spotreby práce
[kurz 5 x 2dni]
 


• [ 10. a 11. 5. | 24. a 25. 5. | 31. 5. a 1. 6. | 7. a 8. 6. | 21. a 22. 6. 2013]
   Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky

Lektor: Prof.Ing. Jozef Sablik, Csc


   
   
3. Novela zákonníka práce a aktuálne problémy
[1 deň, školenie]
 


• 25. 2. 2013, Bratislava, Nevädzova 5, UTAR - Technologcké centrum, s.r.o.
• 26. 2. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 12. 3. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 21. 3. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky

Lektor: Mgr. Branislav Masár

   

   
   
4. Zákonník práce
[2 dni, kurz]
 


• 5. a 6. 9. 2013, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 17. a 18. 9. 2013, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

• 3. a 4. 10. 2013, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 17. a 18. 10. 2013, Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky


Lektor:

   

   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 


Napíšte nám <<<

 

2. Predaj ekonomických publikácií
 


• Viera Valicová: DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

 

3. Výroba a kopírovanie tlačív
 


• Od formátu A5 po B3
• Jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

   
   
   
   
   
   
   

 Top ^