Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva counter

HOME > Ponuka školení z roku 2015

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2016 <<<

     
 
Ponuka školení z roku 2015
 
     
 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Inventarizácia
[1 deň, školenie]
 


• 14. 1. 2015, Zvolen, ZRUŠENÉ !
• 15. 1. 2015, Košice, ZRUŠENÉ !
• 16. 1. 2015, Žilina, ZRUŠENÉ !

Lektorka: Ing. Katarína Bučeková


   
2. Účtovná závierka podnikateľov 2014
[1 deň, školenie]
 


• 20. 1. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Jana Turóciová


   
3. Novela zákona o DPH od 1. 1. 2015
a aktuálne otázky z praxe

[1deň, školenie]
 


• 21. 1. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Elena Filipová

   
4. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 


• 27. 1. 2015, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 28. 1. 2015, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 3. 2. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 4. 2. 2015, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 16. 6. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 17. 6. 2015, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 18. 6. 2015, Bratislava, Bajkalská 27, Slovenská inovačná a energetická agentúra


Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
5. Transferové oceňovanie od 1. 1. 2015
aj pre tuzemské závislé osoby

[1 deň, školenie]
 


• 14. 5. 2015, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 19. 5. 2015, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 6. 10. 2015, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko

Lektorka: Ing. Soňa Ugróczy

   
6. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
[2 dni, školenie]
 


• 10. a 11. 6. 2015, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 10. a 11. 9. 2015, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 28. a 29. 9. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 12. a 13. 10. 2015, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM


Lektorka: Ing. Jana Acsová


   
7. Účtovná a daňová závierka za rok 2015
[1 deň, školenie]
 


• 1. 12. 2015, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 8. 12. 2015, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 10. 12. 2015, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 11. 12. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum


Lektorka: Ing. Jana Acsová


   
8. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• [17. a 18. 9. | 1. a 2. 10. | 15. a 16. 10. | 29. a 30. 10. 2015]
   Žilina, Vysokoškolákov 20, Ubytovacie zariadenie Veľký diel Žilinskej univerzityLektori: Ing. E. Filipová, Ing. Z. Kubačková, Ing. J. Turóciová a JUDr. P. Benčík


   
9. Novela DPH od 1. 1. 2016
a vybrané problémy zákona v praxi

[1deň, školenie]
 


• 4. 11. 2015, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 11. 11. 2015, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko


Lektorka: Ing. Soňa Ugróczy

   
10. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2015
a zmeny v zákone od 1. 1. 2016

[1 deň, školenie]
 


9. 2. 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
10. 2. 2016, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko

Lektorka: Ing. Soňa Ugróczy


   
11. Novela DPH od 1. 1. 2016
a aktuálne problémy v praxi

[1deň, školenie]
 


• 16. 11. 2015, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Elena Filipová
 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1.  
      
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 


Napíšte nám <<<

 

2. Predaj ekonomických publikácií
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

 

3. Účtovné a daňové pomôcky
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2015 - aktuality

 

4. Výroba a kopírovanie tlačív
 


• Od formátu A5 po B3
• Jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

   
   
   
   
   

 Top ^