Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení z roku 2016

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2017 <<<

     
 
Ponuka školení z roku 2016
 
     
 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Daň z príjmov právnických osôb za rok 2015
a zmeny v zákone od 1. 1. 2016

[1 deň, školenie]
 


• 9. 2. 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 10. 2. 2016, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko


Lektorka: Ing. Soňa Ugróczy


   
2. Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2015
[1 deň, školenie]
 


• 20. 1. 2016, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Jana Turóciová


   
3. Novela DPH od 1. 1. 2016
a aktuálne problémy v praxi

[1deň, školenie]
 


• 21. 1. 2016, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Elena Filipová

   
4. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 • 27. 1. 2016, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 28. 1. 2016, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 3. 2. 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 4. 2. 2016, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko


Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
5. Podvojné účtovníctvo (2x3)
[2x3 dni, intenzívny kurz]
 • [12 - 14. 4. | 26 - 28. 4. 2016], Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum


Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
6. Konzultačné fórum k problémom účtovania
a zdaňovania za rok 2015

[1 deň, kurz]
 • ZMENA 2016, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• ZMENA 2016, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
NA TERMíNOCH SA PRACUJE !!!


Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková

   
7. Podvojné účtovníctvo (sobotný kurz).
[3x2 dni, intenzívny kurz]
 

• [16 - 17. 5. | 30 - 31. 5. | 7. a 10. 6. 2016], Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky
• [5+12+19+26. 11. | 3+10. 12. 2016], Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky


Lektorka: Ing. Eva Ročiaková

   
8. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska .
[2 dni, školenie]
 • 8. a 9. 9. 2016, Bratislava, škultétyho 1, Dom techniky
• 12. a 13. 9. 2016, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum
• 28. a 29. 9. 2016, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 11. a 12. 10. 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM


Lektorka: Bc. Ing. Jana Acsová

   
9. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve .
[1 deň, školenie]
 • 18. 5. 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• [6. 6. 2016], Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky

Lektorka: Ing. Soňa Ugróczy

   
10. DPH v stavebníctve .
a účtovanie problematiky v príkladoch

[1 deň, školenie]
 • 3. 6. 2016, Košice, Jedlíkova 7, Kultúrnospoločenské centrum

Lektorka: Ing. Soňa Ugróczy

   
11. Účtovná a daňová závierka za rok 2016 .
[1 deň, školenie]
 • 29. 11. 2016, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 1. 12. 2016, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko
• 7. 12. 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 8. 12. 2016, Košice, Popradská 86, Centrum voľného času

Lektorka: Bc. Ing. Jana Acsová
 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1. Aktuálne problémy v ochrane osobných údajov .
[1 deň, školenie]
 ZRUŠENÉ, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
ZRUŠENÉ, Košice, Južná trieda 10, HOTELOVÁ AKADÉMIA
• 17. 6. 2016, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 21. 6. 2016, Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky
• 14. 10. 2016, Bratislava, škultétyho 1, Dom techniky
• ZMENA 2016, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 20. 10. 2016, Košice, Južná trieda 10, HOTELOVá AKADéMIA
• ZMENA 2016, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky
   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 


Napíšte nám <<<

 

2. Predaj ekonomických publikácií
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

 

3. Účtovné a daňové pomôcky
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2015 - aktuality

 

4. Výroba a kopírovanie tlačív
 


• Od formátu A5 po B3
• Jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

   
   
   
   
   

 Top ^