Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME > Ponuka školení z roku 2017

HOME  <<<
[Aktuálna ponuka]

PONUKA ŠKOLENÍ NA ROK 2018 <<<

     
 
Ponuka školení z roku 2017
 
     
 

   
 DANE A ÚČTOVNÍCTVO
   
   
1. Odpisovanie majetku
[1 deň, školenie]
 


• 26. 1. 2017, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 27. 1. 2017, Košice, Južná trieda 10, HOTELOVÁ AKADÉMIA
• 7. 2. 2017, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 8. 2. 2017, Bratislava, Kutuzovova 17, Dobrovoľný požiarny zbor SR

Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková


   
2. Inventarizácia
[1 deň, školenie]
 


• 9. 3. 2017, Bratislava, Kutuzovova 17, Dobrovoľná požiarna ochrana SR
• 14. 3. 2017, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 15. 3. 2017, Košice, Južná trieda 10, HOTELOVÁ AKADÉMIA
• 16. 3. 2017, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 9. 11. 2017, Bratislava, Kutuzovova 17, Dobrovoľná požiarna ochrana SR
• 14. 11. 2017, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 15. 11. 2017, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia
• 16. 11. 2017, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky ZSVTS
• 7. 12. 2017, Bratislava, Prievoz, Syslia 46, TaMa plus, s.r.o.

Lektorka: Ing. Katarína Bučeková


   
3. Podvojné účtovníctvo
[1 deň, školenie]
 


• 10-11. 3. | 17-18. 3. | 24-25. 3. 2017, Bratislava, škultétyho 1, Dom techniky

Lektorka: Ing. Katarína Bučeková

   
4. Podvojné účtovníctvo (3x2).
[3x2 dni, intenzívny základný kurz]
 • [21 - 22. 4. | 19 - 20. 5. | 26 - 27. 5. 2017], Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky
• [30.11. a 2.12. | 8-9.12. | 15-16.12.2017, Bratislava] Prievoz, Syslia 46, TaMa plus, s.r.o.

Lektorka: Ing. Eva Ročiaková

   
5. Podvojné účtovníctvo (2x3)
[2x3 dni, intenzívny základný kurz]
 • [10 - 12. 5. | 7 - 9. 6. 2017], Košice, Južná trieda 10, HOTELOVÁ AKADÉMIA

Lektorka: Ing. Zuzana Kubačková


   
6. Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska
[2dni, školenie]
 


• 5. a 6. 6. 2017, Bratislava, Kutuzovova 17, DPO SR
• 12. a 13. 6. 2017, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia
• 18. a 19. 9. 2017, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 2. a 3. 10. 2017, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM

Lektorka: Ing. Bc. Jana Acsová


   
7. Zákon o DPH – účtovanie vybraných okruhov
[1 deň, školenie]
 


• 1. 6. 2017 Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektorky: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová


   
8.  
   

   
9.  
   

   
10. Účtovná a daňová závierka za rok 2017
[1 deň, školenie]
 


• 27. 11. 2017, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 29. 11. 2017, Bratislava, Kutuzovova 17, Dobrovoľná požiarna ochrana SR
• 11. 12. 2017, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 12. 12. 2017, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektorka: Ing. Bc. Jana Acsová

   
11. Daňový špecialista firmy
[kurz 4 x 2dni s dvojtýždňovým cyklom]
 


• [12-13. 9. | 26-27. 9. | 26-27. 10. | 17-18. 10. 2017]
   Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia

Lektori: Ing. Z. Kubačková, Ing. E. Filipová a JUDr. P. Benčík


   
12. Účtovná a daňová závierka za rok 2016
[1 deň, školenie]
 


• 21. 6. 2017, Bratislava, Mliekárenská 10, Coop Produkt Slovensko

Lektorka: Ing. Bc. Jana Acsová
 PRACOVNÉ PRÁVO
   
   
1. Ochrana osobných údajov
[1 deň, školenie]
 


• 5. 9. 2017, Zvolen, Kozáčeka 8, Reštaurácia CENTRUM
• 6. 9. 2017, Košice, Južná trieda 10, Hotelová akadémia
• 7. 9. 2017, Žilina, Vysokoškolákov 4, Dom techniky
• 29. 9. 2017, Bratislava, Kutuzovova 17, Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Lektor: Mgr. Ľuboš Stankoviansky


   
2. Racionalizácia a normovanie spotreby práce
[5 x 2 dni, kurz]
 


• [22-23. 9. | 6-7. 10. | 13-14. 10. | 27-28. 10. | 10-11. 11. 2017],
   Bratislava, Škultétyho 1, Dom techniky

Lektor: Prof.Ing. Jozef Sablik, CSc
   
   
 DOPLNKOVÉ SLUŽBY
   
   
1. Školenia podľa vlastného výberu vo vlastnej firme
 


Napíšte nám <<<

 

2. Predaj ekonomických publikácií
 


• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ ZÁVIERKA V PRAXI
• Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV

• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

• JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
• JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017

 

3. Účtovné a daňové pomôcky
 


Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2017 - aktuality

 

4. Výroba a kopírovanie tlačív
 


• Od formátu A5 po B3
• Jednofarebné (farba čierna, modrá, príp. aj iná)

 

   
   
   
   
   

 Top ^