Management Service
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
MOBIL: 0905/433 274, 0903/406 032
TELEFÓN: 034/77 47 800 FAX: 034/77 47 801
WEB: http://www.managementservice.sk
 
 
PREDAJ EKONOMICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
 
 
 


Ing. ANNA CENIGOVÁ

VNÚTORNÉ PREDPISY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV

2017

Obsah, Predslov, Tiráž <<<
Ukážka - str. 27-34 <<<

Cena: 18.70 €

OBJEDNAŤ <<<

     
     
 


Ing. ANNA CENIGOVÁ

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV

2020


Cena: 25.30 €

 

OBJEDNAŤ <<<

     
     
 


JUDr. PATRIK BENČÍK

DAŇOVÉ VZORY 2015

2016


Cena: 50 €

 

OBJEDNAŤ <<<

     
     
     

JUDr. PATRIK BENČÍK

NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017 <<<

  1. Ponukový list produktu NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017, ktorý bude obsahovať 40 nových daňových judikátov. Vydavateľom publikácie je spoločnosť PRO BONO, s.r.o. a autorom je advokát JUDr. Patrik BENČÍK. Komparatívnou výhodou periodiká je, že 90 % prípadov obsahuje judikáty zo súdnych sporov, v ktorých autor ako advokát reálne zastupoval daňové subjekty. Právna sila judikátov je v tom, že sú späté s praxou, riešia konkrétny problém a nie sú len púhym teoretizovaním autora. Judikát predstavuje interpretáciu zákona a v prípade legislatívneho vákua je preklenutím a dotváraním práva súdom. Daňový subjekt si zváži potencionálnu šancu na úspech v spore s daňovým úradom.
  2. Periodikum bude dodávané čitateľom v elektronickej forme e-mailom. Kúpna cena produktu je 100 EUR. Newsletter obsahuje abecedný zoznam kľúčových slov (ABC register), pomocou ktorých možno vyhľadať požadovaný judikát. Text judikátu si užívateľ môže podľa potreby skopírovať a použiť v odvolaní v daňovom konaní alebo v daňovej žalobe v súdnom konaní. Newsletter je užitočnou pomôckou pri žalovaní daňových rozhodnutí. Na konci každého judikátu figuruje POZNÁMKA AUTORA obsahujúca komentár autora na interpretovaný prípad. V záujme zachovania daňového tajomstva sú judikáty spracované tak, aby účastníci konania zostali v anonymite. Newsletter bude dodávaný čitateľom priebežne v rámci štvrťročných aktualizácií. Predplatné obdobie je zadefinované v časovom intervale 01.04.2017 – 31.03.2018. Do 15. dní po skončení kvartálu bude predplatiteľovi dodaná aktualizácia obsahujúca 10 nových judikátov. Po skončení predplatného obdobia vydavateľstvo dodá klientovi všetkých 40 judikátov na CD.
  3. V prípade záujmu pošlite prosím záväznú objednávku e-mailom spolu s uvedením fakturačných údajov Vašej spoločnosti: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH. V záväznej objednávke uveďte prosím telefónny kontakt a e-mailovú adresu kontaktnej osoby, ktorá objednávku vybavuje. Po obdŕžaní záväznej objednávky Vám vydavateľstvo expeduje faktúru - daňový doklad. Po úhrade faktúry bude predplatiteľ zaradený na odber newslettera. Každý nový zákazník, ktorý si objedná nový NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017, získa predchádzajúci produkt CD DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2015 obsahujúce 40 judikátov (JUDIKÁT 01 – JUDIKÁT 40) GRÁTIS.

    PRO BONO, s.r.o. JUDr. Patrik BENČÍK - konateľ
 
 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír PAŽITKA
Plavecký Štvrtok 476
900 68
 

Záväzne u Vás objednávam tieto publikácie v uvedených počtoch:
   
 
Počet kusov
Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV
Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV
JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017
   
   
Firma  
OBJEDNATEĽ    
Titul  
Meno  
Priezvisko  
     
ADRESA , na ktorú bude zásielka zaslaná:
Ulica  
PSČ  
Mesto  
     
IČ DPH  
IČO  
     
Telefón  
Fax  
E-mail  
    * na tento e-mail vám bude zaslaná táto záväzná objednávka
     
PLATBA   v cene € (za knihy)
    K celkovej sume bude pripočítana cena za poštovné a balné.
    Z účtu číslo
     
 
Súhlasíme so zmluvnými podmienkami a s korešpondenciou
na uvedenú e-mailovú adresu.
 
 
V dňa  
  Štatutárny zástupca  
 
 
 


HOME  |  2017  |