Management Service

MANAGEMENT SERVICE
školenia v oblasti ekonomiky a práva

HOME


NAPÍŠTE NÁM <<<
[Vaše otázky a požiadavky]

 

Archív
-2020
-2019
-2018
-2017
-2016
-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010
-2009
-2008
-2007
-2006
-2005
-2004
-2003
-2002
-2001

 

ADRESA
MANAGEMENT SERVICE
Ing. Vladimír Pažitka
Plavecký Štvrtok 476
900 68

 

Mobil
0905/433 274
0903/406 032
Telefón
034/77 47 800


E-mail


Web
www.managementservice.sk

 

Zapísaný v ŽR
pod č.:106 884

IBAN:SK5352000000000000654434
 © WebMASTER

 
 
 
[1. 1. 2021]
 


Vážené dámy, Vážení páni,

po viac ako 30-ročnej práci v oblasti vzdelávania

MANAGEMENT SERVICE Plavecký Štvrtok

ku dňu 31.12.2020 ukončila svoju činnosť.

Ďakujeme všetkým za účasť i spoluprácu!

S pozdravom

Ing. Vladimír Pažitka
0905 433 274,
0903 406 032

 

Pre potreby ďalšieho ekonomického vzdelávania,

odporúčame do pozornosti EDUCO-CONSULT, s.r.o.

PONUKA ŠKOLENÍ NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE:

>>>
>>> 
  ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ POMÔCKY <<<
• Ing. Vladimír Pastierik: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 2020 - aktuality
 
  PREDAJ EKONOMICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
• Ing. Anna Cenigová: VNÚTORNÉ PREDPISY V PÚ PODNIKATEĽOV
• Ing. Anna Cenigová: PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV
• JUDr. Patrik Benčík: DAŇOVÉ VZORY 2015
• JUDr. Patrik Benčík: NEWSLETTER DAŇOVÉ JUDIKÁTY 2017